INEKE MERAYA BUITENHUIS

 

Soundhealingavonden met meditatie en ontspanning

We gaan op de dinsdagavonden genieten van een Soundhealing met zang en drum.
Dan zing ik intuïtief een lied voor jouw ziel, begeleid door het ritme van de drum.

Reacties; 'kippenvel, indringend, helend, ontroerend, thuiskomen en mijn lichaam reageerde vanaf het moment dat jij op de drum sloeg'.

Ik zing dan liederen die 'door mij heen komen'. Niets is ingestudeerd of aangeleerd. Verder werk ik ook met andere instrumenten.

In het tweede gedeelte van deze avond gaan we een ontspannende meditatie doen, deze kan je ook thuis voor jezelf herhalen om tot rust te komen en voor een betere doorstroming.

We werken ook met een helende vortex en helende frequenties en positieve affirmaties, dit is gebaseerd op het gedachtegoed van Abraham Hicks en mijn persoonlijke ervaring hiermee. 

Je kunt je vooral diep ontspannen en je verbinden met gelijkgestemde zielen.

Je bijdrage per 4 dinsdagavonden is 50 euro in 1 keer te voldoen of 15 euro voor een losse avond.

In 2018 gaan we weer verder op de dinsdagavonden vanaf 2 januari. Er zijn dan voorlopig tot eind april avond ingepland en bij genoeg belangstelling gaan we ook in mei en juni door. 

Het is van 19.30 tot 21.00 uur.